1
Cijene i usluge

Seanse od 30 minuta preporučuju se za djecu do 10 godina, te djecu i odrasle s razvojnim teškoćama ili slabijom koncentracijom.

Plaćanje :
– u gotovini (prilikom dolaska na terapiju)
– on-line (donijeti potvrdu o uplati na terapiju):
IBAN: HR 1023400091111006621
Svrha uplate: „Radionica – članarina 1- ime i prezime korisnika“
(redni broj članarine mijenjati ovisno o rednom broju dolaska u istoj kalendarskoj godini)
Poziv na broj: 00- datum

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek