1
Terapija pokretom i plesom

O terapiji pokretom i plesom

Terapija pokretom i plesom je kreativna, ekspresivna terapija koja primjenjuje pokret i ples s ciljem unaprjeđivanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne integracije pojedinca. Pokret i držanje tijela odražavaju unutarnje, psihičke sadržaje i osobnost, a promjene obrazaca gibanja i držanja rezultiraju zdravim promjenama u psihi. Prilikom ove vrste terapije klijent postupno ostvaruje pristup emocijama i mentalnim proecesima kroz osvještavanje svoga tijela.

Terapeuti pokretom i plesom su specijalisti Poslijediplomskog specijalističkog studija kreativne terapije, smjer terapija pokretom i plesom, usredotočeni na ojačavanje samopouzdanja svojih klijenata i razvijanje pozitivne slike o njihovu tijelu. Tijekom terapije razvijaju učinkovite komunikacijske vještine i odnose, proširuju rječnik pokreta, pružaju uvid u obrasce ponašanja te stvaraju nove mogućnosti u nošenju s problemima. Terapeuti pokretom i plesom rabe pokret kao primarni medij za promatranje, procjenu, istraživanje, terapijsku interakciju i intervenciju.

Ovaj kreativni i iscjeljujući proces pruža pojedincu mogućnosti prenošenja vlastitih misli i osjećaja na  sebi svojstven način. S vremenom proces prerasta u osvještavanje tijela, povezivanje pokreta s emocijama i učvršćivanje odnosa s okolinom. Iako svjesni povezanosti duha i tijela, tijekom iscrpljujućih životnih razdoblja nerijetko se trebamo podsjetiti da nema psihičkog stanja koje se ne odražava na tijelo kao što nema tjelesne bolesti koja ne utječe na psihu.

Terapija pokretom i plesom podrazumijeva neverbalnu komunikaciju, tjelesni pokret, ples i verbalnu ekspresiju. Odnos terapeuta prema klijentu uglavnom se uspostavlja neverbalnim putem. Neverbalna iskustva uvelike utječu i doprinose oblikovanju načina na koji osoba stvara sliku svoga tijela i doživljaj  samoga sebe.

Terapija pokretom i plesom provodi se u grupnom ili individualnom obliku. U širokom spektru primjene izdvaja se terapijski rad s djecom, adolescentima, odraslima, osobama treće životne dobi te osobama s posebnim potrebama. U širokoj primjeni izdvaja se terapijski rad s neurološkim bolesnicima, u borbi protiv stresa ili ovisnosti, za olakšavanje akutnih i kroničnih bolova, u radu s populacijom s posebnim potrebama ili s oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja.

Terapijski tim

Fotogalerija

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek