1
Muzikoterapija

O muzikoterapiji

Muzikoterapiju opisuje profesionalna uporaba glazbe i njezinih elemenata kao intervencije u medicinskom, obrazovnom i svakodnevnom okruženju. Muzikoterapija se primjenjuje u radu s pojedincima, skupinama, obiteljima ili zajednicama koje nastoje ostvariti optimalnu kvalitetu života i poboljšati fizičko, socijalno, emotivno, spoznajno i duhovno zdravlje. Istraživanja, edukacija i klinička praksa u muzikoterapiji temelje se na stručnim standardima koja su postavljena s obzirom na kulturološko, socijalno i političko okruženje (World Federation of Music Therapy, 2011).

Osnovna podjela muzikoterapije je na aktivnu muzikoterapiju i receptivnu muzikoterapiju. U aktivnoj muzikoterapiji klijenti su aktivni tijekom terapijskog procesa – pjevaju, sviraju ili se kreću. U  receptivnoj muzikoterapiji u terapijski su proces uključena i muzička iskustva u kojima klijenti slušaju određenu vrstu glazbe koja je usmjerena na postizanje terapijskih ciljeva.

Muzikoterapiju provodi osoba koja je stekla kompetencije potrebne za provođenje muzikoterapije kroz Poslijediplomski specijalistički studij kreativne terapije, smjer muzikoterapije te je stekla znanja i vještine iz područja glazbene umjetnosti, medicine i rehabilitacije. Muzikoterapeut utvrđuje i primjenjuje pristupe muzikoterapije koji učinkovito pomažu u obnavljanju, održavanju i poboljšavanju fizičkog i psihičkog zdravlja, promiče korištenje glazbe u terapiji te uspostavljanja i održavanja visokih standarda u kliničkom muzikoterapijskom radu.

Muzikoterapija doprinosi poboljšanju psihičkog i fizičkog zdravlja svih dobnih skupina – djece, mladih i odraslih, a primjenjiva je na različita stanja poput psihičkih poremećaja, razvojnih teškoća, teškoća učenja i fizičkih teškoća, Alzheimerove bolesti i drugih stanja povezanih sa starenjem, problema  ovisnosti, ozljeda mozga, akutnih i kroničnih bolova te čak i tijekom poroda.

Terapijski tim

Fotogalerija

Kontakti

Obratite se direktno na mail odabranog terapeuta.
Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek