1
Art terapija

Mag. prim. educ. Ana Pšihistal, univ. spec. art. therap.

Ana Pšihistal, mag. prim. educ., univ. spec. art. therap. Završila je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Kvalifikaciju sveučilišnog specijalista art terapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem George Washington u SAD-u.

Stalno je zaposlena u Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Osijek.

Tijekom studija, znanja i vještine usavršavala je sudjelovanjem na brojnim stručnim skupovima i radionicama s učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama, pružajući pomoć u učenju romskoj i socijalno ugroženoj djeci te vodeći radionice pod nazivom „Ritam mozga“ koje obuhvaćaju vježbe grafomotorike te vježbe disanja i opuštanja, u obrtu za čuvanje djece u obiteljskom okruženju. Bavi se poticanjem socijalizacije i senzomotoričkog razvoja djece s intelektualnim teškoćama te istraživanjem primjene art terapijskih sadržaja u odgojne i obrazovne svrhe.

Primjenjuje art terapiju u kliničkom radu sa slijedećim  populacijama:

  • djeca s teškoćama u razvoju
  • djeca i mladi s emocionalnim teškoćama
  • studenti pod stresom
  • odgajatelji i učitelji pod stresom
  • osobe s invaliditetom
  • osobe preživjele traume
  • osobe treće životne dobi
  • prenatalna terapija

Vodi grupne i individualne art terapije.

Članica je HART-a, Hrvatske udruge za art terapiju te predsjednica udruge mladih u Baranji koja uključuje organizaciju sportskih i kulturnih manifestacija te kreativnih radionica humanitarnog karaktera. Bila je sudionik brojnih umjetničkih kolonija u Baranji te humanitarnih izložbi i radionica.

Email: 

ana.orsolic18@gmail.com

 

 

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek