Tena Duran, mag.prim.educ., univ. spec. art. therap.

Magistra je primarnog obrazovanja, specijalistica Montessori pedagogije te muzikoterapeutkinja. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti završila je u Osijeku te se stručno usavršila u području Montessori pedagogije pri „Kirchliche Pädagogische Hochschule“, Graz. Kvalifikaciju sveučilišne specijalistice muzikoterapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer muzikoterapija u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Zaposlena je u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek kao učiteljica u razrednoj nastavi i produženom boravku, a stalni je vanjski suradnik u opernom zboru HNK Osijek gdje pjeva u brojnim operama, operetama i mjuziklima. Primjenjujući znanje iz područja muzikoterapije, gostuje kao predavač edukativnih radionica u srednjim školama u Osijeku i sudjeluje na Zdravoj konferenciji: Kako umom i prirodnim metodama do zdravlja? s temom Teorijske osnove muzikoterapije, u Vinkovcima. Osmislila je te i vodi glazbeni ljetni seminar za djecu na otoku Krku, a u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku kroz udrugu Male note promovira elemente Orff muzikoterapije i Montessori pedagogije u glazbenim radionicama za djecu primjenjujući metode i tehnike iz glazbenog programa kojega je sama osmislila.

Primjenjuje muzikoterapiju u kliničkom radu sa sljedećim populacijama:

  • studenti pod stresom
  • odgajatelji i učitelji pod stresom
  • djeca i odrasli pod stresom

Primjenjuje muzikoterapiju kao prevenciju u kliničkom radu sa sljedećim populacijama:

  • djeca vrtićke dobi
  • djeca mlađe i starije školske dobi
  • adolescenti i mladi ljudi

Vodi grupne i individulane terapije, a za vrijeme Covid pandemije i teleterapije.

Email: tena.duran@gmail.com

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek