Press

REGULACIJA I SAMOREGULACIJA STRESA KROZ KREATIVNE TERAPIJE – PREDAVANJE

CIKLUS PREDAVANJA NA KLINICI KREATIVNOSTI 

Pozivamo Vas na drugo u nizu predavanja na Klinici kreativnosti pod nazivom 

REGULACIJA I SAMOREGULACIJA STRESA KROZ KREATIVNE TERAPIJE 

Predavanje će se održati u 

Klinici kreativnosti 

Crkvena 21, Osijek 

u četvrtak 15. travnja 2021. u 18.00 sati 

s ograničenim brojem mjesta pod epidemiološkim uvjetima,
a možete nas pratiti i on-line na našem Zoom kanalu na Link: https://zoom.us/j/4684187211 Meeting ID: 468 418 7211 

Izlagači:
Art Terapeutkinja: izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević, univ. spec. art. therap. 

Muzikoterapeutkinja: Tena Duran, mag.prim.educ., univ. spec. art. therap. Dramaterapeutkinja: Prim. mr. sc. Maja Štimac, dr. med.,specijalizantica 

dramaterapije
Terapeutkinja pokretom i plesom: Antonija Blažević, specijalizantica terapije pokretom i plesom 

Danas smo izloženi brojnim izazovima koji na kušnju stavljaju i mentalno zdravlje.
Posebno ranjivu skupinu čine osobe izložene stresu – svi mi! 

Stres je reakcija organizma na situaciju u kojoj se osoba osjeća ugroženo. Organizam se tijekom stresnog događaja želi zaštititi, vitalni znakovi se mijenjaju – npr. srce i pluća pojačano rade, a krvni tlak je viši. Osjećamo tjeskobu i strah, a moć rasuđivanja je izmijenjena. S obzirom da je ravnoteža organizma narušena, organizam se trudi nanovo ju uspostaviti. Ako je izloženost stresu česta ili dugotrajna, stalno ulaganje napora za uspostavljanjem ravnoteže iscrpljuje organizam. 

Kreativne terapije, iako slabo zastupljene u našem društvu, u svijetu se već desetljećima učinkovito rabe u snižavanju razine stresa, složeno primijenjujući fuzije terapijskih i kreativnih procesa. Siguran su oblik psihoterapije jer nisu invazivne za klijenta. Proces, jednako kao i rezultat, imaju terapijsko djelovanje jer koriste kreativni proces kao komunikacijski kanal. 

Kreativne terapije mogu postati dio Vaše mentalne higijene te Vas mogu osnažiti i učiniti otpornijima, pomoći u razrješavanju konflikata i problema, procesiranju trauma, razvijanju interpersonalnih vještina, upravljanju svojim ponašanjem, smanjenju stresa, povećanju samopouzdanja i samosvjesnosti, te u stjecanju uvida. 

Dugoročno gledano, stresni će događaji uvijek biti prisutni, i to ne možemo promijeniti. Na što možemo utjecati jest naša snaga u sučeljavanju s izazovima. 

Pridružite nam se na predavanju koje predstavlja i objašnjava principe rada art terapeuta, muzikoterapeuta, dramaterapeuta i terapeuta pokretom i plesom, s ciljem regulacije i samoregulacije stresa. 

page1image16205504.png

http://klinikakreativnihterapija.com/ 

Akademija za umjetnost i kulturu i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 

page1image1505296.png page1image1502800.png