Press

Regulacija i samoregulacija stresa kroz kreativne terapije- najava predavanja

PREDAVANJE U KLINICI KREATIVNOSTI

Regulacija i samoregulacija stresa kroz kreativne terapije

520644.jpg

Objavljeno 14. travnja, 2021.

 

Danas smo izloženi brojnim izazovima koji na kušnju stavljaju i mentalno zdravlje. Posebno ranjivu skupinu čine osobe izložene stresu – svi mi!  Stres je reakcija organizma na situaciju u kojoj se osoba osjeća ugroženo. Organizam se tijekom stresnog događaja želi zaštititi, vitalni znakovi se mijenjaju – npr. srce i pluća pojačano rade, a krvni je tlak viši. Osjećamo tjeskobu i strah, a moć je rasuđivanja izmijenjena. S obzirom na nto da je ravnoteža organizma narušena, organizam se trudi nanovo ju uspostaviti. Ako je izloženost stresu česta ili dugotrajna, stalno ulaganje napora za uspostavljanjem ravnoteže iscrpljuje organizam. 

Kreativne terapije, iako slabo zastupljene u našem društvu, u svijetu se već desetljećima učinkovito rabe u snižavanju razine stresa, složeno primijenjujući fuzije terapijskih i kreativnih procesa. Siguran su oblik psihoterapije jer nisu invazivne za klijenta. Proces, jednako kao i rezultat, imaju terapijsko djelovanje jer koriste kreativni proces kao komunikacijski kanal. 

„Kreativne terapije mogu postati dio vaše mentalne higijene te as mogu osnažiti i učiniti otpornijima, pomoći u razrješavanju konflikata i problema, procesiranju trauma, razvijanju interpersonalnih vještina, upravljanju svojim ponašanjem, smanjenju stresa, povećanju samopouzdanja i samosvjesnosti, te u stjecanju uvida.  Dugoročno gledano, stresni će događaji uvijek biti prisutni, i to ne možemo promijeniti. Na što možemo utjecati jest naša snaga u sučeljavanju s izazovima.  Pridružite nam se na predavanju koje predstavlja i objašnjava principe rada art terapeuta, muzikoterapeuta, dramaterapeuta i terapeuta pokretom i plesom, s ciljem regulacije i samoregulacije stresa, pozivaju organizatori predavanja pod naslovom Regulacija i samoregulacija stresa kroz kreativne terapije koje će se održati u četvrtak, 15. travnja, s početkom u 18 sati u Klinici kreativnosti (Crkvena 21).

Izlagači su art terapeutkinja izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević, univ. spec. art. therap., muzikoterapeutkinja: Tena Duran, mag.prim.educ., univ. spec. art. therap., dramaterapeutkinja prim. mr.  sc. Maja Štimac, dr. med., specijalizantica dramaterapije, te terapeutkinja pokretom i plesom Antonija Blažević, specijalizantica terapije pokretom i plesom.

Budući da je borj mjesta zbog epidemioloških mjera ograničen zainteresirani mogu pratiti predavanje i on-line na Zoomu (Link: https://zoom.us/j/4684187211 Meeting ID: 468 418 7211). Organizatori su predavanja Klinika kreativnosti, Akademija za umjetnost i kulturu i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. I. Rab Guljaš

 

Preuzeto sa:

https://213.202.93.34./461526/3/Regulacija-i-samoregulacija-stresa-kroz-kreativne-terapije