1
Drama terapija

Prim. mr. sc. Maja Štimac, dr .med., univ. art. therap.

Rođena je u Sisku, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je pedijatriju u KBC-u u Osijeku, te subspecijalizirala neonatologiju. Završila je stručni poslijediplomski studij „Klinička pedijatrija“, te obranila znanstveni magistarski rad. Stručno se usavršavala u Hrvatskoj i inozemstvu te aktivno sudjelovala na većem broju kongresa i simpozija u Hrvatskoj i Europi. Objavila je više stručnih i znanstvenih publikacija. Kvalifikaciju sveučilišnog specijaliste dramaterapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer dramaterapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u  Osijeku, i time postala prvi licencirani dramaterapeut u Republici Hrvatskoj.

Kao specijalist pedijatar i neonatolog radila je u Kliničkom bolničkom centru Osijek te kao asistent pri Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Osijek. Sada je zaposlena u pedijatrijskoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. 

U kliničkom radu primjenjuje dramaterapiju u grupnom i individualnom radu sa slijedećim populacijama:

  • osobe oboljele od malignih bolesti
  • djeca i mladi s poremećajima ponašanja
  • djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • ratni veterani oboljeli od PTSP-a.

U dramaterapijskom radu primjenjuje tehnike igre uloga, improvizacijske tehnike, projektivne tehnike te elemente psihodrame i sociodrame, a posebnu pažnju posvećuje terapijskoj primjeni lutke.

Kao specijalizantica dramaterapije provodi  heurističko istraživanje o primjeni lutke u dramaterapiji. Članica je Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju te Hrvatske udruge savjetnica za dojenje.

Email: maja@stimac.org

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek