Osobe pod stresom

Na Klinici kreativnosti, 15.04.2021. s početkom u 18:00 održano je drugo u nizu predavanje pod nazivom “Regulacija i samoregulacija stresa kroz kreativne terapije.

Izlagači su bili:  

Tena Duran, mag.prim.educ.,univ.spec.art.therap, muzikoterapeutkinja, Jelena Kovačević, univ. spec. art. therap.; dramaterapeutkinja, prim. mr. sc. Maja Štimac, dr. med., specijalizantica dramaterapije; terapeutkinja pokretom i plesom Antonija Blažević, specijalizantica terapije pokretom i plesom.

Sadržaj sva četiri predavanja pogledajte na linkovima ispod

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/04/ART-TERAPIJA-za-regulaciju-stresa.pdf

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/04/MUZIKOTERAPIJA-regulacija-i-samo-regulacija-stresa-kroz-kreativne-terpije.pdf

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/04/DRAMATERAPIJA-REGULACIJA-I-SAMOREGULACIJA-STRESA-KROZ-KREATIVNE-TERAPIJE.pdf

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/04/TERAPIJA-POKRETOM-za-regulaciju-stresa.pdf

 

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek