Press

Klinika kreativnosti: Predavanje “Kreativne terapije za osobe s teškoćama u razvoju i njihove obitelji”

U četvrtak, 28. siječnja 2021. s početkom u 19:30 sati počinje ciklus predavanja na Klinici kreativnosti. Pozivaju vas na prvo u nizu predavanja na Klinici kreativnosti pod nazivom “Kreativne terapije za osobe s teškoćama u razvoju i njihove obitelji”.

Predavanje će se održati u Klinici kreativnosti, Crkvena 21 ( u dvorištu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo) u četvrtak 28. siječnja 2021. u 19.30 sati s ograničenim brojem mjesta pod epidemiološkim uvjetima, a možete ih pratiti i on-line na Zoom kanalu na:
Link: https://zoom.us/j/795814642
Meeting ID: 795-814-642

Izlagači:
– Muzikoterapeutkinja: Marina Hojsak, prof glaz. ped., univ. spec. art. therap.
– Art Terapeutkinja: izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević, univ. spec. art. tehrap.
– Dramaterapeutkinja: Prim. mr. sc. Maja Štimac, dr. med. specijalizant dramaterapije
– Terapeutkinja pokretom i plesom: Antonija Blažević, specijalizantica terapije pokretom i plesom

Prva Klinika kreativnosti u Hrvatskoj osnovana je u Osijeku i djeluje u području kreativnih terapija, primjenjujući principe vizualne, glazbene, plesne i dramske umjetnosti u terapijske svrhe.

 

Info: http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=85548#ixzz6lDed3AQl

 

Preuzeto s www.osijek031.com