Djeca, adolescenti i odrasli s teškoćama u razvoju

Prvo predavanje u okviru ciklusa predavanja na Klinici kreativnosti, pod nazivom “Kreativne terapije za osobe s teškoćama u razvoju i njihove obitelji”, održalo se  u četvrtak (28. siječnja) s početkom u 19.30. 

Izlagači su bili:  muzikoterapeutkinja Marina Hosjak, prof. glaz. pred., univ. spec. art. therap.; art terapeutkinja, izv. prof. dr. art.
Jelena Kovačević, univ. spec. art. therap.; dramaterapeutkinja, prim. mr. sc. Maja Štimac, dr. med., specijalizantica dramaterapije; terapeutkinja pokretom i plesom Antonija Blažević, specijalizantica terapije pokretom i plesom.

Sadržaj sva četiri predavanja pogledajte na linkovima ispod:

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/02/MUZIKOTERAPIJA-za-osobe-s-teskocama-u-razvoju.pdf

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/02/ART-TERAPIJA-za-osobe-s-teskocama-u-razvoju.pdf

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/02/DRAMATERAPIJA-za-osobe-s-teskocama-u-razvoju.pdf

http://klinikakreativnihterapija.com/wp-content/uploads/2021/02/TERAPIJA-POKRETOM-za-osobe-s-teskocama-u-razvoju.pdf

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek