1
Art terapija

Izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević, univ. spec. art. therap.

Rođena je u Osijeku. Diplomski studij grafike završila je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani, a doktorirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Usporedno s doktorskim studijem slikarstva završava Poslijediplomski sveučilišni studij kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku u suradnji sa sveučilištem George Washington u SAD-u.

Stalno je zaposlena kao izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, gdje je nositeljica kolegija iz područja likovne kulture i metodike likovne kulture.  Umjetnički je aktivna te izlaže na domaćim skupnim i samostalnim i međunarodnim skupnim izložbama te stručnim i znanstvenim skupovima iz područja obrazovanja i art terapije.

Primjenjuje art terapiju u kliničkom radu sa slijedećim  populacijama:

  • darovita djeca
  • djeca i mladi s poremećajima u ponašanju
  • disfunkcionalne obitelji
  • osobe preživjele traume
  • osobe s neurološkim poremećajima
  • osobe treće životne dobi
  • djeca i odrasli pod stresom

Članica je HART-a, Hrvatske udruge za art terapiju i HDLU-a, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Bavi se istraživanjem primjene art terapije unutar obrazovnih ustanova, kao i primjenom art terapije kao oblika osobne mentalne higijene u svakodnevnom životu.

Email: jelenakovacevic4982@gmail.com

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek