1
Art terapija

Izv. prof. dr. art. Jasmina Pacek, univ. spec. art. therap.

Rođena je u Osijeku. Diplomski studij dizajna završila je na Nacionalnoj akademiji za umjetnost i dizajn u Dublinu u Irskoj. Magistrirala je na „University of California“ u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorirala na Sveučilištu J.J. Strossmayer u suradnji sa Rider sveučilištem iz Princetona, SAD. Kvalifikaciju sveučilišnog specijaliste art terapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem George Washington u SAD-u.

Nakon  uspješne umjetničke i dizajnerske karijere u SAD-u i Europi, posljednjih godina bavi se lječidbenim aspektima umjetnosti. Stalno je zaposlena kao izvanredna profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje je kao prodekanica za studijske programe bila jedna od autorica i pokretačica Poslijediplomskog specijalističkog  studija kreativne terapije, prvog takvog studija u Republici Hrvatskoj. Intenzivno izlaže na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima (Miami, New York, Washington D.C., Baltimore)  iz područja integrativne psihijatrije, neurologije i područja socijalne skrbi promovirajući kreativne terapije, a posebice  u Hrvatskoj gdje je potrebno senzibilizirati  javnost o učinkovitosti rada ovih, za nas novih profesija.

Primjenjuje art terapiju u kliničkom radu sa slijedećim  populacijama:

  • djeca i mladi s poremećajima u ponašanju
  • disfunkcionalne obitelji
  • djeca i odrasli s posebnim potrebama
  • ratni veterani oboljeli od PTSP-a
  • članovi obitelji branitelja i civilne žrtve rata
  • žrtve obiteljskog i drugih oblika nasilja
  • osobe preživjele traume
  • osobe treće životne dobi
  • djeca i odrasli pod stresom

Vodi grupne i individualne art terapije, a za vrijeme Covid pandemije i teleterapije.

Jedna je od osnivačica HART-a, Hrvatske udruge za art terapiju. Članica je „Coalition of Art Therapy Educators“ i „Institute for Continuing Education in Art Therapy“ Američke asocijacije za art terapiju. Bavi se istraživanjem primjene protokola art terapije u radu s profesionalnim umjetnicima i u akademskom obrazovanju vizualnih i primijenjenih umjetnika, kao i primjenom art terapije kao oblika osobne terapije terapeutima različitih terapijskih pravaca.

Email: jasminapacek@yahoo.com

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek