1
Terapija pokretom i plesom

Doc.art. Sanela Janković Marušić, MA, RDMT

Rođena je u Vinkovcima. Sveučilišni studij suvremenog plesa diplomirala je na „London Contemporary Dance School“ pri Sveučilištu Kent u Canterbury-u, UK. U Zagrebu završava četverogodišnju edukaciju Psihoterapije pokretom i plesom (Dance Movement Psychotherapy), kreiranu prema standardima EADMT (Europsko udruženje plesnih terapeuta), a završava i  jednogodišnji Program nastavničkih kompetencija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Kao koreograf i plesač više je puta izvodila svoje samostalne koreografije u teatru „The Place“, vodećem londonskom centru za suvremeni ples, Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu te u neovisnim projektima. Radila je i kao nastavnik suvremenog plesa u umjetničkim i plesnim školama u Labinu i Zagrebu. Zaposlena je kao docentica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje je sudjelovala  u izradi elaborata Poslijediplomskog specijalističkog studija kreativne terapije iz područja Terapije pokretom i plesom  kojeg je danas i voditeljica. Uz rad na studiju kreativnih terapija, predaje i na Diplomskom sveučilišnom studiju kazališna umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo te na diplomskom studiju Neverbalni teatar.

Primjenjuje terapiju pokretom i plesom u kliničkom radu sa slijedećim populacijama:

  • anksiozno-depresivni poremećaji
  • djeca i mladi s emocionalnim i ponašajnim poteškoćama
  • žrtve obiteljskog i drugih oblika nasilja (trauma, stres i mobbing))
  • onkološki pacijenti (žene liječene od karcinoma)
  • osobe treće životne dobi
  • individualna terapija za edukante srodnih psihoterapijskih ili kreativno-terapijskih smjerova

Predsjednica je Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom HUPPP, delegat iz Hrvatske pri Europskom udruženja za terapiju pokretom i plesom EADMT te delegat HUPPP-a u Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske SPUH.  Surađuje s CEPAMET-om (Centar za palijativnu medicinu, komunikacijske vještine i medicinsku etiku), objavljuje članke i izlaže na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim, stručnim i umjetničkim skupovima  promovirajući psihoterapiju pokretom i plesom među prvima u Hrvatskoj .

Email: sanelajmarusic@gmail.com

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek