1
Terapija pokretom i plesom

Antonija Blažević, univ.spec.art.therap.

Rođena je u Osijeku. Diplomirala na Pravnom   fakultetu   u   Osijeku i  program   osposobljavanja   za   voditeljicu   plesnih tehnika završila  je na  Pučkom otvorenom   učilištu u Zagrebu. Redovito se usavršava na plesnim seminarima i radionicama za voditelje i plesače u zemlji i inozemstvu. Zvanje sveučilišnog specijalista stekla je  kao prva specijalistica  Poslijediplomskog studiju kreativne terapije, smjer terapija pokretom i plesom  u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku. 

Suosnivačica je plesnog kluba Broadway u Osijeku gdje radi kao voditeljica i koreografkinja plesnog ansambla koji redovito osvaja prestižne nagrade na nacionalnim i međunarodnim plesnim natjecanjima. Zaposlena je u Umjetničkoj školi u Belom Manastiru na mjestu učiteljice suvremenog plesa i klasičnog baleta.

Vodi grupne i individualne terapije s djecom, adolescentima, odraslima i osobama treće životne dobi, te osobama s posebnim potrebama kod:

  • anksiozno–depresivnih poremećaja
  • emocionalno ponašajnih teškoća (hiperaktivna, agresivna i povučena djeca)
  • trauma
  • autizama
  • neuroloških poremećaja (demencija, Parkinson)
  • somatskih poremećaja (poremećaji prehrane, onkološke bolesti) 

Bavi se znanstvenim istraživanjem na području “Učinak terapije pokretom i plesom kod djece u autostičnom spektru” te na tu temu izlaže na domaćim, međunarodnim, znanstvenim i stručnim konferencijama.

Email: antonija.blazevic19@gmail.com

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek