Press

Otvorena Klinika kreativnosti u Osijeku

Otvorena Klinika kreativnosti u Osijeku

Dragi roditelji i svi koji nas vjerno pratite!

S velikom radošću vam predstavljamo novootvorenu Kliniku kreativnosti u Osijeku!

Klinika djeluje u području kreativnih terapija i prva je klinika ovoga tipa u Hrvatskoj! Muzikoterapija, art terapija, drama terapija i terapija pokretom i plesom postižu izvrsne rezultate u radu s djecom i odraslima s poremećajima iz spektra autizma kao i s mnogim drugim populacijama (djeca i odrasli s teškoćama u razvoju, oboljeli od neuroloških bolesti, osobe s tjelesnim invaliditetom…).

No, kreativne terapije se također mogu koristiti i u preventivne svrhe, pogotovo u ovim vremenima neizvjesnosti i straha kada nam je potrebna podrška kako bismo zadržali pozitivan stav pred novim životnim izazovima.

Stručnjaci koji provode terapije u klinici završili su Poslijediplomski specijalistički studij kreativnih terapija koji je osnovan u suradnji Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku te su stekli zvanja sveučilišnih specijalista kreativne terapije. Terapije mogu biti individualne, grupne, ali i obiteljske. Kreativne terapije dokazano pozitivno djeluju na zdravlje te poboljšavaju kvalitetu života, a uz sve to su i opuštajuće i neopisivo zabavne.

 

Preuzeto sa:

https://cza-os.hr/novosti/otvorena-klinika-kreativnosti-u-osijeku